แจ้งข่าว อบรมย่อย Amazon affiliate ที่อุบลฯ

Author:

สืบเนื่องมาจาก 6 คนมาที่บ้าน ขายได้ทุกคน ทำให้มีคนสนใจ ส่วนใหญ่
ก็เป็นเพื่อนบอกต่อนั่นแหละ เพื่อนบอกว่าสอนไม่ใด้ ถ้าสอนต้องให้ จอห์น สอน
เพราะเขาให้เครดิตอาจารย์ ดังนั้นจอห์น จึงตกลงว่าจะไปสอนเพื่อนของเขาด้วย
เรารวมกันได้ประมาณ 3 คนที่อุบลฯครับ

อบรมย่อย Amazon affiliate ที่อุบลฯ จึงเกิดขึ้นเพราะว่า จอห์นเดินทาง
กลับบ้านสิ้นเดือนนี้พอดี
คนที่พลาดโอกาสในการเรียนกับ จอห์นโดยตรง
ก็ต้องถือโอกาสนี้เชิญชวนครับ เพราะไม่อยากพูดหลายครั้ง  และก็ถือเป็นโอกาส
อันดีที่จะมีลูกศิษย์เพิ่มครับ ด้วยความยินดี  สนใจเข้าร่วมกลุ่มอบรม  ติดต่อ
จอห์น เรดเตอร์ได้เลยครับ งานคงไม่เครียดอะไร แต่บอกได้เลยครับว่าได้งาน..

Comments are closed.