สิ่งที่จอห์น อยากทำเมื่อกลับอุบล (บ้าน)

Author:

จอห์นกลับบ้านไป อัด Amazon Killer ที่อุบล
ทิ้งข้อความสั้นๆ ผ่านทวิสเตอร์ เหมือนทักกี้ว่า
“กลับไปอัด amazon killer ที่อุบลได้ค่าเครื่องและ”