สินค้าบางตัวที่ Amazon เปลี่ยนเลข ASIN

Author:

เคยสงสัยใหมครับ บางทีที่เราได้เก็บ ASIN มา
วันหนึ่งกลับไม่สามารถเรียกข้อมูลได้เสียอย่างนั้น
เมื่อเชคกับเว็บ Amazon.com ปรากฏว่าสินค้าเดียว
กันนั้นกลับเปลี่ยน ASIN ไปเสียแล้ว อย่างไรก็ตาม
ปัญหานี้ กลับไปพบกับ Code มาตฐาน หรือลิงค์ที่
Generate code โดยตรงจาก Amazon.com
Code จะอับเดทเสมอ กรณีอีกแบบที่พบคือเราสร้าง
ลิงค์ด้วยตัวของเราเอง และยังเก็บลิงค์แบบเดิมไว้

ยกตัวอย่างเช่นผมพบว่า Asin บางตัวของนาฬิกานั้น
มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ดึงข้อมูลมาไม่ใด้
แต่เมื่อเปลี่ยน Asin ตัวใหม่ก็กลับได้สินค้าตัวนั้น

มาแสดงผลอีกครั้งจะทราบได้อย่างไรว่า Amazon นั้น ได้เปลี่ยน Asin ไปเสียแล้ว  ก็คงต้องอับเดท Amazon
นั่นแหละครับผมว่าส่วนหนึ่งคงต้องดึงข้อมูลที่ใหม่สดเสมอนะครับ เพื่อที่จะได้ Asin ใหม่ๆที่อับเดท อาจจะกล่าว
โดยนัยก็เป็นได้ว่าเราเองควรใช้ Generate code จาก Amazon จะดีกว่าครับ

และก็อีกหนึ่งปัญหาที่พบคือ สินค้าไม่แสดงรูปภาพนั่นเองครับ ทั้งที่มีข้อมูลหมดแล้วในหน้า Amazon
ปัญหานี้ผมเองจะพบว่าจะเกิดบ่อยกับ Amazon ประเทศอื่นๆ ครับ ที่ยังๆไม่แสดงรูปภาพ รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องน้อยเช่นกันครับ

Comments are closed.