สดุดีแด่ บล็อกมาสเตอร์

Author:

จอห์น เพราะผมไม่ใด้เขียน บล็อกอย่างเดียว
แล้วทำไมนายไม่เขียน บล็อกอย่างเดียวละ จอห์น …

เพราะชีวิต ผมต้องทำอะไรตั้งเยอะแยะ นอกจาก บล็อก..
บล็อกเป็นส่วนหนึ่ง ของการเล่าเรื่องราว ในสิ่งที่ผมทำ

ถ้าวันหนึ่งๆ เราไม่ใด้ทำอะไรจะมีเรื่องเล่าได้อย่าง ไร เราจะเล่าอย่างเดียวหรือ

ผมแค่คนหนึ่งคน ไม่มีความรู้เรื่อง อะไรเลย ผมเริ่มต้นใช้บล็อกระบาย อารมณ์ตัวเอง
เมื่อเริ่มเป็นที่รู้จัก ในหมู่แคบๆอันนี้ คำ คาโอริ
ผมเริ่มต้น เขียน บล็อกโดย บรรจง ยัดความจริงใจ ลงไปประหนึ่งว่ากำลัง เล่าให้เพื่อน คนหนึ่งฟัง

ซึ่งนะบัดนี้ มันไม่ใช่เพื่อนคนหนึ่งที่ อ่าน … มันมากมายเหลือเกิน
และผู้คนก็คาดหวัง เฮ้อจอห์น นายต้องทำให้ได้ดี

แต่หลายๆคนอาจ ลืม ไป ว่าจอห์นเป็นแค่คนคนหนึ่ง…
เพราะฉะนั้น อย่าได้คาดหวัง อะไรจากคน เล่าเรื่องคนนี้ เลย …
เพียงแต่ผมอยาก ถ่ายทอดเรื่องที่ประสบพบมาแค่นั้น
แค่เล่าขำๆ

Comments are closed.