วิดิโอ ทำไม จอห์น เรดเตอร์ ไม่ใช้ บล็อกฟรี

Author:

ปัจจุบัน เมื่อจะมีผู้ให้บริการ บล็อกมากมายหลายๆที่มากครับ แต่ว่าสาเหตุที่บล็อกเกอร์มืออาชีพ เขาไม่เขียน บล็อก ที่บล็อกฟรี เพราะว่าเกิดยากมากครับ

วิดิโอเล่าเรื่อง ข้อเสีย ของ บล็อกฟรี และ เรื่อง แบรนด์ สำหรับผู้ที่ต้องการเขียน บล็อกให้ประสบความสำเร็จ มาปั้นแบรนด์บล็อกกันเต๊ะ