รู้หรือไม่ iPad อยู่หมวดไหนของ Amazon

Author:


อย่างที่ทราบกันว่า Amazon เปิดขาย iPad ด้วย แต่ด้วยความที่ Tablet ตัวนี้
มันจะเป็นมือถือก็ไม่ใช่ ครั้งจะไปอยู่หมวด Kindle ของ amazon ก็ไม่ใด้เพราะว่า
ไม่ใ่ช่สินค้าของ Amazon นั่นเอง เข้าใจว่า iPad น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ล่าสุดความชัดเจนของสินค้าตัวนี้นั่นก็คือถูกจัดให้อยู่ในหมวด  Computer & Accessories ของ
Amazon นั่นเอง ส่วนรายละเอียดจะไปอยู่แยกย่อยหมวดไหน นี่ยังมึนตึบเช่นกัน
คาดว่าน่าจะอยู่ในหมวด Tablet หวังว่าอย่างนั้นนะจะ

Comments are closed.