ย่านางตายแล้ว

Author:

ย่านางตายแล้วเพราะรถปรับดิน แม่หัวเสียนิดหน่อยที่ย่าตาย

ย่านางเป็นต้นไม่ชนิดหนึ่งคนอิสานเอามาตำใส่ข้าว ใส่แกงหน่อไม้
แม่บอกว่าต่อไปเราจะไม่มีย่านาง ใส่แกงหน่อไม้ แกงเห็ดเพาะ…
โถย่านางสิ้นแล้ว..

ทำงานใหญ่อย่าเสียดายย่านาง…