มีใครเรียก VIDEO ว่า VDO บ้าง

Author:

สมัยละอ่อนสนุกนะ เที่ยวจดโดเมนเทสนั่น เทสนี่  ก็จดโดเมน Video นี่แหละปรากฏว่า โดเมน
ที่ตามด้วย VDO เหลือว่างเยอะมาก

จอห์นก็เลยสงสัยว่าฝรั่งเขาไม่เรียก VIDEO ว่า VDO หรือ ดูจากภาพของ Google Images แล้ว
สงสัยจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ สงสัยต่อไปต้องเรียก VDO ว่า VIDEO ละอายเค้า

Comments are closed.