มีคนถามฉันว่า ฉันจะสัมมนา Amazon เรื่องอะไร

Author:

หนุ่มเอย สาวเอย การเขียน Sale Page เหมือนดาบ 2 คม พี่จะบอกให้

  • ถ้าฉันเขียนว่า บล็อก คู่แข่งก็จะรู้ว่าฉันใช้บล็อก
  • ถ้าฉันเขียนว่าโปรแกรม คู่แข่ง จะรู้ว่าโปรแกรมอะไร

แล้วเรื่องอะไรฉันจะไปบอกคนที่ไม่ใด้มาสัีมมนาว่าฉันทำเรื่องอะไร หรือสนใจเรื่องอะไรอยู่…
ฉันไม่ใช่ตัวตลกที่ต้องเขียน Sale Page โง่ๆ โก้ๆ มาเพื่อเขียนฆ่าตัวเอง …..
หรือเพื่อปั่นจำนวนคนเข้าสัมมนา..

เพราะฉันคือ จอห์น เรดเตอร์ นั่นเอง… ต้นทุนชีวิตฉันมีน้อย เหลือเกิน….
เอาเป็นว่า ค่าสัมมนา 2600 บาทเท่านั้นเองจะ

Comments are closed.