มาดูโนนศาลา Internet speed กัน

Author:

หลังจากพิพาทกันมานานกับ TOT แก้กันหลายครั้งกับ Internet Speed สุดท้ายได้มาเต็ม 12 MB
นี่แหละนาบ้านนอกบ้านนา จะไม่มีอะไรกั้นการเข้าถึงเสียที

บ้านนอกพร้อม กรุงเทพฯพร้อม เรามาลุยกัน 🙂 อย่างไรก็ตามการได้ Speed เต็มๆ แบบนี้เกิดจาก
เขาคงปล่อยมาเกินอยู่แล้วเพราะโวยหลายครั้ง หากคุณเกิดปัญหาอย่างนี้ลองคุยกับเขา (ดีๆ)ดูสิครับ

Comments are closed.