มหาลัย บล็อก

Author:
The University of Blogging

Presents to
redtor

An Honorary
Bachelor of
Questionnaires

Majoring in
Survey Science

Signed
Dr. GoQuiz.com

มหาวิทยาลัยไหนไม่รู้เค้าให้กัน แต่มันชื่อว่า
The University of Blogging

เดียวนี้มันมีอะไรแปลกแฮะ ว่าแต่คนเขียน บล็อกไปลองจบกันบ้างหรือยัง
http://www.go-quiz.com/degree/degree.php

เพิ่มเติม
Worlds Highest Website!

Comments are closed.