ภัยคุกคามจากกระแส iPad

Author:


บทความตอนหนึ่งกล่าวว่า เตือนระวังภัยคุกคามจากกระแส iPad
“ไซแมนเทคสังเกต พบว่าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่นี้กลายเป็น
เป้าหมายการโจมตีแบบ Blackhat SEO (Search Engine Optimization)

รายงาน ข่าวแจ้งว่า รูปแบบการโจมตี Blackhat SEO คือ ความพยายามที่ทำให้ผลการค้นหาอันดับแรกๆ
แสดงผลเชื่อมไปยังเว็บเพจที่ตนได้สร้างเอาไว้ดักเหยื่อที่เข้ามาเยี่ยมชม
ตลอดจนการโจมตีในแบบฟิชชิ่ง ที่มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวเช่นกัน
ผู้ที่สนใจและต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตควรระมัดระวังตัวเองจากภัยคุกคามที่คาดไม่ถึง ”

อ่านยังไม่จบ จอห์น หัวเราะก๊าาาก ออกมาแบบไม่ใด้ตั้งใจ ..
ตรง โจมตีในแบบฟิชชิ่ง ที่มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวเช่นกัน
สรุปคือคนขาย Amazon เป็นพวกโจมตีในแบบฟิชชิ่งนั่นเอง

Comments are closed.