“ฝืน”เพลงใหม่ โดย จอห์น เรดเตอร์

Author:

เพลงแต่งในวัน Blackfriday กำลังคิดถึงใครคนหนึ่ง ซึ่งเราพยายามจะดึงเขากลับมา
คำร้อง ทำนอง กีต้าร์ โดยจอห์น เรดเตอร์ iPhone 4 ก็ของ จอห์น