บล็อก ตัวแรกของฉัน

Author:

package_ublog.gif

http://www.uapplication.com/ublog/index.asp

ใช้ Asp ใช้ ฐานข้อมูล Access เอาไปรันใน Domaindlx.com เพราะว่าไม่รู้จัก การเช่าโฮส ไม่รู้จัก Permissions เกิด Error ขึ้นไม่สามารถ Rewrite Folder Image ได้ (ก็มันของฟรีนิ ) นายช่างเป็นตำนานที่เคยมีอยู่ของฉันจริงๆ