นินทา Google vs Amazon

Author:

ดูแล้วลบ อย่าไปบอกใครนะ ใช้เวลาระหว่างขับรถให้เป็นประโยชน์ เป็นวิดิโอระหว่าง เดินทางไป
เพื่อส่ง DVD จอห์นเล่าถึง Google และ Amazon ในปัจจุบันอย่างมันปาก
ความสามารถของเขาคือเข้าไปเอี่ยวได้ทุกเรื่อง..