นักข่าวบอกให้ส่งข้อความรักแม่ตอน ตี 1

Author:

ตีหนึ่งแล้ว ข่าวเช้าวันใหม่ บอกให้ส่งข้อความบอกรักแม่
งืมน่าสนใจดีนะ คิดอีกที

กำ แม่ชั้นนอนอยู่ข้างล่างนี่เอง…. ฉันจะส่งเข้ากรุงเทพฯแล้วมาโนนศาลาอีกหรือ

Comments are closed.