ฉันทำเงินให้ Amazon.com ทั้งหมดเท่าไหร่

Author:

หนึ่งปี จอห์นขายของให้เขา 538,196 $ หรือประมาณ 17,760,468 แว๊กๆๆๆๆ
สิบเจ็ดล้านบาท….

Comments are closed.