จิกซอร์ทางความคิดสู่การต่อยอดการหาเงินออนไลน์

Author:

หลายๆครั้งที่ต้องเอาความคิดมาประกอบกัน ประกอบกันจนปวดหัว หยิบความคิด
หยิบเทคนิกมาผสมกัน ความคิดช่วยในการต่อยอดเทคนิกต่างๆ ก็มักจะเกิดจากการเอาข้อมูลต่างๆ
มาประกอบการเป็นเรื่องราว รวมทั้งจินตนาการด้วยว่าจากนี้มันไปไหนได้อีก

การหาเงินออนไลน์คือการฉลาดใช้เครื่องมือในการหาเงินออนไลน์ เอามาประยุกต์
รวมถึงมองทิศทางต่อไปอย่างชาญฉลาด ส่วนตัวจอห์นเองแล้ว มักจะเห็นความต้องการของตัวเอง
ก่อน หลังจากนั้น จะมองหาเครื่องมือไปยังจุดนั้นรวมถึง รวมเครื่องมือหลายๆตัว

ความซับซ้อนทางความคิดมักจะ มักจะเกิดจากประสบการณ์ คนที่เห็นปลาตัวหนึ่ง
อาจจะทำได้แค่เอามาย่างกิน คนอีกคนอาจจะนำมาทำอาหารได้อีกหลายอย่าง
ปลาอร่อยๆ อย่าได้เอามาแค่ย่างกินเลย เสียดายของ หมดแล้วหมดเลย ..

คนที่จะหาเงินออนไลน์ได้รุ่งคือคนที่ทันคน คนหาเงินออนไลน์เกลียดที่สุดคือ คนหาเงิน
ออนไลน์ทันกัน ดังนั้นเรื่องความซับซ้อนทางความคิดอาจจะทำให้เขาแกะได้ยาก

เปรียบเสมือน จิกซอร์ คนหาเงินบางที่ก็ต้องเอาเรื่องราวต่างๆ มาประกอบร้อยเรียงให้สวยงาม
เพื่อเอาชนะคู่แข่ง และพัฒนาตัวเอง เสมอ ส่วนคนที่ไม่มีความคิดเช่นนี้ ก็ต้องรอเขาแบ่งปลา
มากน้อยแล้วแต่เขาจะกรุณา  เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ยอมหยุดคิดนั่นเอง

ผมกำลังคิดเรื่องใหญ่มากหลังจบ Redtec7 แวะไปทักทายกันได้ครับที่ Facebook
หลายๆคนกำลังคิดว่าคิดอะไรใหม่ๆ ออกแล้วเหรอคำตอบคือใช่ครับ..