จอห์น เล่าถึง สัมมนา REAL

Author:

วิดิโอบัันทึกจาก Mac วิดิโอแรกนะจะ จอห์นเล่าถึงสัมมนาที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยในงานสัมมนา
จะกล่าวถึงประสบการณ์จริง ของเขานั่นเอง..

Comments are closed.