จอห์น เรดเตอร์ เล่าถึง Google เก็บ Index

Author:

วิดิโอเกี่ยวกับ Google ที่เผยแพร่ใน Youtube.com
จอห์นเล่าถึง Google ในรูปแบบ Index ในรูปแบบใหม่ ทั้งรูปภาพ และ Rating (ติดดาว)