จอห์น เรดเตอร์ เจอ นักแสดง เรื่อง สายลับจับบ้านเล็ก

Author:

เค้าไม่มอง จอห์น เลย อะ อย่างว่าแหละนะคน อยู่วงการ เดียวกัน คงทักทายกันบ้าง บางโอกาส
จอห์นก็แสดง เรื่อง สายลับกลับบ้านเก่า

img_0020.jpg

รูป พี่ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

img_0022.jpg

รูป น้ำปั่น พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ

ถ้ารูปจอห์นดูด้านบน บล็อก มีอีกหลายรูป ถ่ายไปฝากคาโอริ

img_0014.jpg

ซันนี่ คัน ภาพนี้หาดูยาก

img_0008.jpg

img_0005.jpg

a.jpg

img_0004.jpg

Comments are closed.