จอห์นพูดถึง Ping และ Trackback WORDPRESS

Author:

ตัวอย่างเว็บที่ Ping กลับมาหาเราจากการใช้งาน WordPress ในรูปแบบ Related Blogs เราอาจจะเรียกว่า
เป็น Auto Backlink อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้น่าสนใจที่จำนวน Bot วิ่งผ่านเข้าจากเว็บอื่นในหนึ่งโพสได้อย่าง
ง่ายดาย

ข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือเว็บไหนจะ Index เร็วนาทีต่อนาทีมักจะมี Ping จำนวนที่เยอะกลับมา
จากเว็บที่เราไม่รู้จัก แต่เราอย่าเพลอไปปล่อย  Trackback ออกทางเว็บเราละเดียวจะเสียคะแนนกลับ
ส่วนใหญ่เว็บเหล่านี้มักต้องการทราฟริกจากเว็บเราเข้าไปหา Adsense นั่นเอง เราเองก็แค่ดองไว้แล้ว
เอาลิงค์เข้าอย่างเดียว ส่วนวิธีการแบบไหนที่ Ping หรือ Autolink เข้าเยอะที่สุด ขออุบเอาไว้ก่อน..
เพราะมันอยู่ใน REDTECH 7 นะจะ ผมว่านี่แหละข้อดีของ WordPress ทั้ง Feed ,Ping ,Trackback
รองรับ Multisite อีก โอย จะเอาอะไรมาเทียบได้นี่..

Comments are closed.