จอห์นพูดถึง Google เรื่องการจัดอันดับที่มีความแปรปรวน

Author:

วิดิโอเล่าถึงประสบการณ์ที่พบเกี่ยวกับเว็บขายสินค้า Amazon ทีมีการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงบล็อกที่มีการจัดอันดับที่ขึ้นๆ ลงๆ อีกด้วย

จอห์นเองยังได้เสนอแนะถึงการทำอันดับใน google ในมุมมองเขาอีกด้วย จร้า..
ตกลงใครเขียนวะเนี่ยโพสเนี้ย

Comments are closed.