คอนโดเลี้ยงปีใหม่

Author:

กลับมาถึงกรุงเทพฯ แล้วพอดีที่คอนโดมีงานพอดี ก็เลยว่าจะลงไปแจมกับเขา

คนเริ่มมาเยอะแล้ว ชอนไชภาพลงมาจากชั้น 11 ของคอนโดกะว่าจะไปหาอะไรกิน เจอบอย ปรกรณ์
ด้วยอะ มาส่งใครคนหนึ่ง ก็หล่อดี อย่างว่าแหละคนหล่อเจอกันก็เฉยๆ

เอาเป็นว่าตอนนี้งานกำลังเริ่ม พี่การะแมร์ก็มามั้ง แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเวลา เขาเรียกว่าจัดงาน
ปีใหม่ลูกบ้านของคอนโด มีโอกาสคงได้มาเขียนต่อขอไปชิวก่อน…

Comments are closed.