ขอบคุณปลาดุกทุกท่าน

Author:

เราวางแผนกันตั้งแต่ขุดบ่อแล้วครับ ประกอบกับเพื่อนจอห์นเป็น
อาจารย์ที่โรงเรียน บุญจิราธรด้วย มีโอกาสทำตามเราตั้งใจไว้

จอห์นจัดการจับปลาขึ้นมาจำนวนหนึ่งครับ ซึ่งพ่อก็ไม่ใด้ว่าอะไร

เสร็จแล้วก็ทำกับข้าวเลี้ยงเด็กที่ โรงเรียน พวกเค้าตื่นเต้นกันมากเลย
ผมเห็นเด็กๆ และกับข้าวที่ทำจากปลาดุก แล้วก็หายเหนื่อย

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหนึ่งวัน ขอบคุณ ตั้ม โซล่า ที่ช่วยขุดบ่อ
เมื่อปลาโตลูกศิษย์พวกนายก็ได้กิน เห็นมะว่ามีแต่ได้กับได้

ไม่ต้องตามหาผมตอนนี้ ผมรอเลือก อบต. อยู่โพธิ์ไทรครับ
เดียวจะมาเขียนเป็นระยะ

Comments are closed.