ขอความกรุณา บล็อกเกอร์

Author:

ขอความกรุณา บล็อกเกอร์ที่เข้ามาอ่าน Redtor.com ทุกท่านช่วย กระจายข่าว เวปไซค์ AIDSdiary.com หลังจากที่ต่างประเทศมีความพยายามจะซื้อโดเมนนี้ แต่ตัวผมเองยังไม่ใด้ขายโดเมน เนื่องจากอยากช่วยเหลือคนในประเทศ มากกว่า แต่อย่างไรก็ดี โดเมนนี้ ยังคงเป็นของคนไทย
ให้เพื่อนช่วยกระจายข่าว ว่าเวปไซค์ aidsdiary.comเปิดเวปไซค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ในประเทศไทย แล้ว อย่างจริงจัง เราจะรายงานข่าว ให้ฟังเป็นระยะ ว่ามีอะไรเพิ่มเติม ขอขอบคุณ บ่าววี ที่เอื้อเฟื้อ มอบ พื้นที่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด