ก็ยังคง..

Author:

goo1.jpg
ทำงานหนักเหมือนทุกวัน วันแรงงาน ก็ถูกแล้ววันที่ต้องใช้แรงงาน

สังเกตใหมช่วงนี้ผมไม่ใด้เอาหน้าเหลี่ยมๆขึ้น บล็อกก็ตั้งแต่จอห์นเริ่มมีน้ำหนักตัวขึ้นนี่แหละ ก็เจ้าลีโอตัวดีมันทรยศ
ดีหน่อยที่เดียวนี้ Sit-up วันละ 50 ครั้ง เพราะว่า คาโอริบอกว่าต้องทำ จอห์นเคยคุยเรื่อง Google กับคาโอริ

goo2.jpg
เขาเข้าใจ เรื่อง Adsense + Adword ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่าย
อย่างนี้แหละมีแฟนดี ทำให้เรายังคงเดิม แต่ดูดีขึ้นทุกวัน 🙂