หลัง Deindex ที่ Google เกิดอะไรขึ้น

วิดิโอ redtorplay โดย จอห์น เรดเตอร์ พยายามอธิบายถึงการ deindex ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น แบบโดเมนทำต่อง่าย มากกว่าแบน Script

Posted under ไม่มีหมวดหมู่